för att lättare jämföra partiernas Budgetar

Då partierna i riksdagen pratar om att de ska satsas mer pengar inom ett specifikt område så talar man sällan om vart dessa ska tas ifrån. Särskilt intressant blir det då man kanske samtidigt tänker sänka skatterna. De är rätt så svårt att få en överblick av vad som partierna lovar när det tar från det ena stället för att satsa på något annat men nämner inte vad neddragningarna kommer att få för konsekvenser för den del som fick mindre anslag denna gången. Man kan även ställa sig frågan i och med en skattesänkning hur många arbetstillfällen som tas bort då man oftast är väldigt duktiga på att framhäva hur många arbetstillfällen de kommer att ge. Partierna är även duktiga på att inte ge vilket forskningsunderlag man hänvisar till då man talar om att de kommer skapa arbete pga. en och andra förändringen.

  • Varför ställer inte programledarna i debatt politikerna mot väggen tills de får ett svar?
  • Varför har man inte med dagens teknik en överblick där man tar upp siffrorna för tv tittarna vad politikerna påstår?

Generated by wpDataTables

 

Sveriges riksdagspartiers budgetar 2018

På riksdagens hemsida finns budgetmotionerna tillgängliga för allmänheten. Oppositionspartiernas budgetar är uppdelade i de 27 utgiftsområdena
I budgetarna finns även 2019 och 2020 presenterade

Partier som ställer upp i valet 2018

Klicka på symbolerna för att komma till partiernas hemsida

Kristna värdepartiet

Vänsterpartiet

Mosebackedemokraterna Googla partiet

Lottokartin
Googla partiet

Junilistan Googla partiet

Allianspartiet/ Medborgarens röst

Close Menu