för att lättare jämföra partiernas Budgetar

Då partierna i riksdagen pratar om att de ska satsas mer pengar inom ett specifikt område så talar man sällan om vart dessa ska tas ifrån. Särskilt intressant blir det då man kanske samtidigt tänker sänka skatterna. De är rätt så svårt att få en överblick av vad som partierna lovar när det tar från det ena stället för att satsa på något annat men nämner inte vad neddragningarna kommer att få för konsekvenser för den del som fick mindre anslag denna gången. Man kan även ställa sig frågan i och med en skattesänkning hur många arbetstillfällen som tas bort då man oftast är väldigt duktiga på att framhäva hur många arbetstillfällen de kommer att ge. Partierna är även duktiga på att inte ge vilket forskningsunderlag man hänvisar till då man talar om att de kommer skapa arbete pga. en och andra förändringen.

Utgiftsramarna läses som att ett minus- eller plustecken framför summan innebär minskade eller ökade anslag inom det specifika området. Om det står en nolla eller inget innebär det att ingen förändring utifrån regeringens förslag.  Det finns även nya utgiftsområden som partier kan föreslå. Men dessa områden finner ni i partiernas budgetar som ligger på riksdagens hemsida. Länkar finner ni längre ner på sidan. Källa: Budgetmotioner upplagda på riksdagen.se 

Generated by wpDataTables

 

Sveriges riksdagspartiers budgetar 2018

På riksdagens hemsida finns budgetmotionerna tillgängliga för allmänheten. Oppositionspartiernas budgetar är uppdelade i de 27 utgiftsområdena
I budgetarna finns även 2019 och 2020 presenterade. I regeringens budget är lagd av S, MP och V.

Partier som ställer upp i valet 2018

Klicka på symbolerna för att komma till partiernas hemsida. Det ska finnas 39 partier som ställer upp i valet. En del av dessa finns med här nedan. Det finns partier som vi inte funnit någon hemsida till.

Kristna värdepartiet

Vänsterpartiet

Mosebackedemokraterna Googla partiet

Lottokartin
Googla partiet

Junilistan Googla partiet

Allianspartiet/ Medborgarens röst

Close Menu